Hamilton (touring) @ The Paramount (Downtown Seattle)